gdpr

Cookies

Ved at benytte denne hjemmeside accepterer du, at vi bruger cookies.

 

Cookies er små tekstfiler, der gemmes i din browser, så vi kan se, at din computer, smartphone, iPad eller lignende har besøgt denne hjemmeside.

 

Disse typer cookies anvendes eksempelvis til at samle statistik om trafik til og fra hjemmesiden. Kun i begrænset omfang kan disse data identificere dig som bruger. Der bliver dog ikke gjort brug af disse data i forhold til den enkelte bruger.

 

Blandt andet anvendes dataene her i forbindelse med vores brug af Google Analytics, MetaTraffic eller andre analyseprogrammer. Disse oplysninger går til servere, som kan være placeret i både Danmark og udlandet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Sådan afviser du cookies

Ved at ændre indstillingerne i din browser, kan du afvise cookies på din computer. Hvordan du ændrer indstillingerne i din browser afhænger af, hvilken browser du anvender. Vælger du at indstille din browser, så du ikke modtager cookies, skal du være opmærksom på, at du kan gå glip af funktioner og lignende på hjemmesiden, som i så fald ikke vil fungere.

 

Sådan sletter du dine cookies

Hvis du tidligere har accepteret cookies, kan disse også slettes. Det gør du ligeledes i indstillingerne af din webbrowser.

 

 

Persondatapolitik

Det er vigtigt at efterleve EU’s persondataforordning, så alle INFOMATIK samarbejdspartnere roligt kan oplyse deres persondata, med visheden om at INFOMATIK efterlever, at personoplysninger bliver behandlet lovligt, sikkert, fortroligt og med ansvarlighed. I det følgende kan du læse vores politik for behandling af dine personoplysninger:

 

Indsamling af dine personoplysninger

Vi indsamler dine personoplysninger, i forbindelse med indgåelse eller i forbindelse med undersøgelse om der kan indgås et samarbejde.

 

Hvornår sker indsamlingen

I forbindelse med at du kontakter INFOMATIK per mail eller telefon eller INFOMATIK kontakter dig på baggrund af informationer på dit firmas hjemmeside eller dit firmas annoncer

 

Hvilke oplysninger indsamles

De personoplysninger, som INFOMATIK indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn/firmanavn, din e-mailadresse, din firmaadresse, din stillingsbetegnelse og telefonnummer.

 

Til hvilke formål indsamles oplysningerne

INFOMATIK indsamler dine personoplysninger for at kunne udfærdige en samhandelsaftale eller for at indgå dialog om fremtidige muligheder for samhandel.

 

INFOMATIKs videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger vil ikke uden indhentelse af dit samtykke, blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er hjemmel hertil i lov.

 

I de gratis Apps som INFOMATIK markedsfører på App Store indsamles ikke personoplysninger, dog bruges en 'enheds identifikator' til at vise reklamer via Google Admob. Du kan læse mere om dette her. https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 

INFOMATIK overfører ikke dine personoplysninger til tredje lande eller internationale organisationer.

 

INFOMATIK hverken benytter eller videregiver dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder til udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du har anmodet herom og accepteret dette.

 

INFOMATIK kan endvidere videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre i det omfang dette følger af gældende lovgivning, eller INFOMATIK bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol.

 

Behandling hos tredjepart

INFOMATIK kan vælge at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, sociale og professionelle medier, backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil derfor blive overladt til tredjeparter, instrueret af INFOMATIK til at behandle dine personoplysninger på INFOMATIK’s vegne. Databehandlere behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

 

INFOMATIK forpligter disse databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen.

 

Lagring af Personoplysninger

INFOMATIK opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål, til hvilke dine personoplysninger er indsamlet.

 

Beskyttelse af dine personoplysninger

INFOMATIK bestræber sig på bedst muligt at beskytte dine personoplysninger og INFOMATIK har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå. Vi behandler dine oplysninger med fortrolighed.

 

Din ret til indsigt i hvilke oplysninger INFOMATIK behandler

Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, som INFOMATIK behandler om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger.

 

Berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger

Hvis du ønsker, at INFOMATIK berigtiger eller sletter personoplysninger, som INFOMATIK har indsamlet om dig, eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, kan du rette henvendelse til os på nedenstående kontaktoplysninger.

 

Ligeledes har du ret til at få overført de oplysninger INFOMATIK har behandlet til en anden dataansvarlig efter din instruks.

Såfremt opbevaringspligt gør sig gældende i forhold til anden lovgivning, slettes disse data først, når opbevaringspligten er udløbet.

 

INFOMATIK ApS

Lægårdsvej 91

7500 Holstebro

telefon + 45 50 542 777

CVR 35635203

E-mail: jesper@infomatik.dk

 

 

Kontakt INFOMATIK

 

Jesper Bjerggaard

Direktør

 

 

Mobil: +45 50 542 777

 

E-mail: jesper@infomatik.dk

 

Marianne Holm

Salgschef

 

 

Mobil +45 50 460 777

 

E-mail:

marianne@infomatik.dk

Alt kontakt via e-mail eller telefon

INFOMATIK ApS

c/o Revisionskontoret Vest A/S

Lægårdvej 91

7500 Holstebro

CVR: 35635203

 

Cookies & persondatapolitik (GDPR)